Suprafaţa judeţului este de 6.102,6 km2 (2,6 % din suprafaţa ţării). Judeţul Buzău se întinde pe aproape tot bazinul hidrografic al râului Buzău care izvorăşte din curbura Carpaţilor. Dispunerea armonioasă a celor trei forme de relief caracterizează judeţul Buzău: la nord se găsesc Munţii Buzău, parte din Carpaţilor de Curbură; la sud se găseşte câmpia, aparţinând Câmpiei Române, iar la mijloc, o regiune de dealuri acoperite cu livezi. Unele dealuri coboară spre sud, ceea ce le conferă un climat sud-mediteranean favorabil viticulturii, regiunea Pietroasele fiind renumită pentru vinurile sale.

După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Buzău se împarte în:

1. Suprafaţa agricolă

4.023,7

din care:

- arabil

- păşuni

- fâneţe

- vii şi pepiniere viticole

- livezi şi pepiniere pomicole

 

2.565,6

896,4

287,5

161,9

112,3

 

 

1. Suprafaţa neagricolă

2.078,9

din care:

- păduri

- ape

- neproductiv

- drumuri

- construcţii

 

1.637,1

113,2

82,3

89,7

156,6