MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE http://www.mae.ro
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR http://www.mefromania.ro
MINISTERUL JUSTIŢIEI http://www.just.ro
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE http://www.mira.gov.ro
MINISTERUL APĂRĂRII http://www.mapn.ro
MINISTERUL TRANSPORTURILOR http://www.mt.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI http://www.edu.ro/
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE http://www.mmssf.ro
MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE http://www.mimmctpl.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE http://www.madr.ro
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE http://www.ms.ro/
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR http://www.mdlpl.ro
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE http://www.mmediu.ro/
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR http://www.cultura.ro
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI http://www.mcti.ro