Infrastructura judeţului Buzău se prezintă astfel:

  • Numărul de locuinţe: 188.761

  • Lungimea căilor ferate: 232 km

  • Lungimea drumurilor: DN 322 km; DJ 930 km; DC 1.395 km

  • Lungimea străzilor orăşeneşti: 389 km

  • Din care modernizate: 321 km

  • Kilometri de reţea apă: 1.101 km (55 localităţi)

  • Kilometri reţea canal: 185,8 km (7 localităţi)

  • Kilometri conducte gaze: 339,2 km