Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 24.02.2017)

Componenţa (actualizat la 20.12.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 27.03.2017)

Şedinţe (actualizat la 27.03.2017)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor de specialitate (actualizat la 28.03.2017)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 01.11.2016)

   Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată) (actualizat la 28.07.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 27.02.2017)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 27.02.2017)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 27.02.2017)

-----------------------------------------

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE, AFERENT JUDEȚULUI BUZĂU, CU VALABILITATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2014, FORMA REPUBLICATĂ II

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 22.11.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Buget local detaliat (actualizat la 23.02.2017)

Raport de execuție bugetară (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 4 - 2016 (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 2 - 2016 (actualizat la 27.09.2016)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul instituției (actualizat la 13.10.2016)

-----------------------------------------

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/22.11.2016) (actualizat la 22.11.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 19.01.2017)

 

 

 

 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Consiliul Judeţean Buzău invita asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2017.  Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2017 este prevăzuta de METODOLOGIA aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 - Anexa nr. 1.

 

Sursa de finanţare a convenţiei: bugetul judeţului Buzău pe anul 2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de evaluare şi selecţionare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208.

 

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 28 aprilie 2017, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.


Evaluarea si selecţia dosarelor in vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada 02 – 15 mai 2017.

(publicat la 29.03.2017)

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor art. 34, alin. (3) a H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Consiliul Județean Buzău a elaborat

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Buzău.

 

Anunț Public

(publicat la 28.03.2017)

 

 

 

Comunicare privind selecția dosarelor depuse de candidații la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

 

(publicat la 29.03.2017)

 

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009, Consiliul Județean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcției de

Director / Manager

al Teatrului ”George Ciprian” Buzău.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

 

- 22.03.2017 - data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidați;

- 29.03.2017 - selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

- 05.04.2017 - analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor;

- 10.04.2017 - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat video. 

 

Anunț - Condiții de participare - Dosar - Bibliografie

Anexa 1 - Cerere

Anexa 2 - Adeverință

Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management

Caiet de obiective pentru concursul de management

 

(actualizat la 15.03.2017

 

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009, Consiliul Județean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcției de

Director / Manager

al Muzeului Județean Buzău.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

 

- 24.03.2017 - data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidați;

- 31.03.2017 - selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

- 07.04.2017 - analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor;

- 14.04.2017 - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat video. 

 

Anunț - Condiții de participare - Dosar - Bibliografie

Anexa 1 - Cerere

Anexa 2 - Adeverință

Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management

Caiet de obiective pentru concursul de management

 

(publicat la 03.03.2017)

 

Comunicare privind selecția dosarelor depuse de candidații la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager al Bibliotecii ”Vasile Voiculescu” Buzău

 

(publicat la 29.03.2017)

 

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009, Consiliul Județean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcției de

Director / Manager

al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

 

- 22.03.2017 - data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidați;

- 29.03.2017 - selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

- 05.04.2017 - analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor;

- 10.04.2017 - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat video. 

 

Anunț - Condiții de participare - Dosar - Bibliografie

Anexa 1 - Cerere

Anexa 2 - Adeverință

Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management

Caiet de obiective pentru concursul de management

 

(publicat la 01.03.2017)

  

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri: www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.

(publicat la 11.01.2017)

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 23 martie 2017

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 03 martie 2017

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.

____________________________________________________

Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

 

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

 InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro

____________________________________________

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!

____________________________________________

____________________________________________

 

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro