Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 24.02.2017)

Componenţa (actualizat la 20.12.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 11.05.2017)

Şedinţe (actualizat la 11.05.2017)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 18.05.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor de specialitate (actualizat la 18.05.2017)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 23.05.2017)

   Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017 (actualizat la 03.05.2017)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 27.02.2017)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 27.02.2017)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 27.02.2017)

-----------------------------------------

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE, AFERENT JUDEȚULUI BUZĂU, CU VALABILITATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2014, FORMA REPUBLICATĂ II

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 26.04.2017)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr.61/2017 (actualizat la 25.03.2017)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Buget local detaliat (actualizat la 10.05.2017)

Raport de execuție bugetară (actualizat la 10.05.2017)

Bilanț trimestrul 4 - 2016 (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 2 - 2016 (actualizat la 27.09.2016)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul instituției (actualizat la 13.10.2016)

-----------------------------------------

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/22.11.2016) (actualizat la 22.11.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 28.04.2017)

 

 

 

 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția nr. 331/24.05.2017 a Președintelui Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară

 

Miercuri, 31 mai 2017, ora 0900

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării:

 

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Diaconiță Cornel şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean

2. Validarea unui mandat de consilier judeţean

3. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2016

4. Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

7. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 20/2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici, nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău

8. Stabilirea costului mediu lunar în perioada martie-aprilie  2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

9. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 12.06.2017

10. Aprobarea participării în anul 2017 a Unităţii Administrativ-Teritoriale - Judeţul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

11. Aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

12. Aprobarea participării în anul 2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

13. Actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău

14. Modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău

15. Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2017 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998

16. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

18. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău

19. Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

20. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

21. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

22. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Bîsceanu Marius-Mihail

23. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Muzeului Județean Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu-Florin

24. Prorogarea termenului de numire temporară a doamnei Chivulescu Gina în funcția de conducere de Director al Teatrului „George Ciprian” Buzău

25. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL, prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur

26. Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Buzău-Lipia-Găgeni și Cândești-Buzău-Verguleasa și retur

27. Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Zărnești-Buzău, Aldeni-Buzău, Racovițeni-Buzău, Săgeata-Maxenu-Buzău, Ulemni-Năieni-Pietroasele-Merei-Stîlpu-Lipia-Buzău, C.A.Rosetti-Vizireni-Rușețu-Buzău, Valea Nucului-Berca-Rătești-Vernești-Nișcov-Buzău, Tisău-Buzău și retur.

 

(actualizat la 25.05.2017)

 Rezultatul probei scrise

(publicat la 25.05.2017)


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși

(publicat la 19.05.2017)Consiliul Județean Buzău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ”șofer” la Serviciul administrativ și protocol - Direcția economică.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48, Buzău, astfel:
- selecția dosarelor: 19.05.2017
- proba scrisă: 25.05.2017, ora 10:00
-
proba practică: 25.05.2017, ora 15:00
-
proba interviu: 29.05.2017, ora 14:00

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 17 mai 2017, ora 16:30 (inclusiv), la Serviciul resurse umane și management unități sanitare - Consiliul județean Buzău.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane și management unități sanitare - tel. 0238-713697 sau 0238-414112 int.134.

Condiții de participare + Bibliografie

(publicat la 03.05.2017)

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor art. 34, alin. (3) a H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Consiliul Județean Buzău a elaborat

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Buzău.

 

Anunț Dezbatere Publică

(actualizat la 07.04.2017)

 

 

  

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri: www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.

(publicat la 11.01.2017)

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 10 mai 2017

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 28 aprilie 2017

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.

____________________________________________________

Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

 InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro

____________________________________________

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!

____________________________________________

____________________________________________

 

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro