COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR:

 

1.            GRIGORE GHEORGHE - președinte

2.            BAȘTURESCU ION

3.            PITIȘ CORNEL

4.            DOBRICĂ DUMITRU

5.            BACIU GABRIEL PAUL

6.            LIVEZEANU NECULAI

7.            OLARIU VASILE

 

LEGEA Nr. 215 a administrației publice locale

CAPITOLUL II — Secțiunea a II-a — ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.39. (1) Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor exercită următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi trimise spre dezbatere și adoptare consiliului județean;

b) colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale consiliului județean în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărâre și a programelor de măsuri care urmează a fi supuse dezbaterii și adoptării consiliului județean;

c) efectuează studii privind:

(2) Pe baza constatărilor rezultate, prezintă consiliului județean informări, concluzii, sinteze, cuprinzând și măsuri de eliminare a neajunsurilor.