COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, CULTE, PROTECȚIE SOCIALĂ, SPORTIVE ȘI DE TURISM:

 

1.           BODEA GHEORGHE - președinte

2.           ENE DUMITRU - secretar

3.           MOCANU LIVIU MIHAI

4.           PODEANU AURELIAN

5.           BARNA MARIANA

6.           BALICA GEORGE

7.           RACHE CORNELIU

 

LEGEA Nr. 215 a administrației publice locale

CAPITOLUL II — Secțiunea a II-a — ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.38. Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism are următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează:

b) efectuează verificări și analize privind dotarea bazei materiale a învățământului, sănătății, culturii, sportive și de turism și avansează consiliului județean și autorităților locale implicate propuneri și, respectiv, recomandări de eliminare a neajunsurilor constatate;

c) participă împreună cu Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică la măsurile de protecție, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură.