COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ ȘI AGRICULTURĂ

 

1.            DAVID ȘTEFAN - președinte

2.            ROȘIORU CLAUDIA CECILIA - secretar

3.            DRĂGOI EMILIAN

4.            DOBRESCU NECULAI

5.            ZAHARIA IONEL

 

LEGEA Nr. 215 a administrației publice locale

CAPITOLUL II — Secțiunea a II-a — ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.37. Comisia pentru servicii publice, comerț și agricultură îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează:

b) efectuează studii cu privire la rețeaua de comerț și prestări servicii și prezintă, după caz, consiliului județean sau consiliilor locale propuneri de dimensionare a acestora sau de înființare de noi servicii publice și societăți comerciale.

c) analizează activitatea de protecție a plantelor și consultanță agricolă desfășurată de serviciile publice județene de profil.