COMISIA DE ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ:

 

1.            TOADER HORIA

2.            CIOLACU ION-MARCEL

3.            BANU SILVIA

4.            PODEANU AURELIAN

5.            GHIȚĂ ION

 

LEGEA Nr. 215 a administrației publice locale

CAPITOLUL II — Secțiunea a II-a — ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.36. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură exercită următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează:

b) analizează gradul de igienizare a localităților, calitatea surselor de apă, asigurarea calității aerului, modul de colectare și depozitare a rezidurilor menajere și industriale și propune, după caz, consiliului județean sau consiliilor locale măsuri în vederea îndepărtării factorilor poluanți;

c) prezintă propuneri consiliului județean pentru niminalizarea monumentelor istorice și de arhitectură de interes județean și măsurile de protejare, conservare și punere în valoare a acestora, în colaborare cu Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială și de turism.