Hot. nr.4

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008

Hot. nr.5*

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2008 (* Înlocuirea anexelor nr. 14 și 15 prin Hotărârea nr. 100/2008)

Hot. nr.6*

pentru aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008 (* Modificarea art.2 alin.(1) poz. 11, 12, 13 prin Hotărârea nr. 59/2008) (** Completată prin Hotărârea nr. 101/2008)

Hot. nr.7*

privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008 (* Completată prin Hotărârea nr.112/2008 - anexa nr. 3)

Hot. nr.8*

privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008 (* Completată prin Dispozițiile nr. 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 193/2008) (** Actualizată prin Hotărârea nr. 39/2008) (*** Completată prin Hotărârea nr. 91/2008) (**** Completată/Modificată prin Hotărârea nr. 101/2008)

Hot. nr.9

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Comitetul director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat

Hot. nr.10

pentru aprobarea înfiinţării, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, a autorităţii judeţene de transport

Hot. nr.11

pentru aprobarea proiectelor Actului constitutiv şi Statutului ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sărata – Monteoru”

Hot. nr.13

pentru aprobarea asigurării pazei Balastierelor Bîscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, aflate în derularea procedurii de concesionare

Hot. nr.14

privind aprobarea Statutului S.C. AGROFIT PRO SERVICII S.R.L. Buzău – Formă actualizată

Hot. nr.15*

privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri de interes local situate pe raza administrativ teritorială a comunei Scorţoasa, judeţul Buzău  (* Modificată prin Hotărârea nr. 65/2009)

Hot. nr.16*

privind asumarea responsabilităţii de către Consiliul Judeţean Buzău în ceea ce priveşte resursele umane implicate în proiect şi costurile de întreţinere a drumurilor judeţene modernizate in cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” (* Încetat aplicabilitatea art. 1 prin Hotărârea nr. 8/2009)

Înapoi