„Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” proiect finanţat prin POR 2007-2013 Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”;

“Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” proiect finanţat prin POR 2007-2013 Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”;

„Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU” proiect finanţat prin POS Mediu 2007-2013 Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii;

„Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU” proiect finanţat prin POS Mediu 2007-2013 Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii;