GAVRILĂ
MIHAI LAURENȚIU

SECRETARUL
JUDEȚULUI BUZĂU

Data nașterii: 24 august 1968

 

Studii:

2010 - Absolvent al cursului de Mediator

2010 - Certificat de absolvire - Curs "Formator" atestat de M.M.F.E.S., C.N.F.P.A., M.E.C.T.

2008 - Curs "Funcționari publici cu funcții de conducere" - modul în limba franceză - Institutul Național de Administrație și Ecole National d'Administration Publique - Certificat de absolvire Institutul Național de Administrație și Ecole National d'Administration Publique Quebec

2006 - Curs "Achiziții publice" - Expert Audit Grup - Manager de achiziții publice, diplomă recunoscută de M.M.P.S. și M.E.C.

2005-2006 - Master - Universitatea "Valahia" Târgoviște, Facultatea de Drept - Administrație Publică Europeană

2005 - Curs postuniversitar "Dreptul muncii" - Academia de Studii Economice București

2002 - Cursuri postuniversitare "Dreptul muncii", "Drept comercial", "Drept financiar" - Academia de Studii Economice București

2000 - C.E.C.C.A.R. Buzău - "Proceduri de lichidare a societăților comerciale"

1991-1995 - Universitatea Ecologică București - Facultatea de Drept

 

Activitatea profesională:

Iulie 2011-Septembrie 2012 - consilier juridic - Șef Corp Control- SC Compania de Apă SA Buzău

Aprilie 2011 - Iulie 2011 - avocat - Baroul Buzău

2010-Aprilie 2011 - consilier juridic - Șef Corp Control - SC Compania de Apă SA Buzău

2007-2010 - Director adjunct - Direcția control, sesizări și relații cu publicul - Administrație publică - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

2006-2007 - Consilier în cadrul cancelariei prefectului  - Administrație Publică - Instituția Prefectului Județului Buzău- Acordare consultanță juridică

1999-2006 - Consilier juridic, Șef birou Regia Autonomă Municipală R.A.M. Buzău - Servicii publice de producție și furnizare apă-canal, energie termică, administrare spațiu locativ - Acordare consultanță juridică, coordonare activitate juridică și recuperare creanțe la nivelul regiei

1996-prezent - Consultant juridic și secretar în cadrul comisiilor de disciplină - Colegiul Județean al Medicilor Buzău - Organizație profesională medicală - Acordare consultanță juridică

1998-1999 - Consilier juridic - SC Agrotransport SA Buzău - Transporturi - Acordare consultanță juridică

1997-1998 - Consilier juridic - Spitalul Județean Buzău - Furnizor servicii medicale - Acordare consultanță juridică

1997-1999 - Consilier juridic - Direcția de Sănătate Publică Buzău - Realizarea politicilor și programelor naționale de sănătate publică, a activității de medicină preventivă și a inspecției de stat, a monitorizării stării de sănătate și a organizării statisticii de sănătate, precum și a planificării și derulării investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate - Acordare consultanță juridică

1996-1998 -  - Consilier juridic - Administrația Finanțelor Publice Buzău - Administrarea creanțelor bugetare, control fiscal, trezorerie și contabilitate publică - Acordare consultanță juridică

 

Abilități personale și competențe:

Limba maternă - Româna

Limbi străine cunoscute - Engleză (citit - mediu / scris - mediu / vorbit - mediu), Franceză (citit - mediu / scris - mediu / vorbit - mediu)

 

Aptitudini și competențe tehnice:

Utilizare pachet Microsoft Office, noțiuni generale de hardware și software, navigare Internet, utilizare mesagerie electronică

 

Informații suplimentare:

2004-prezent - Decan al Colegiului Consilierilor Juridici Buzău

Vicepreședinte al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

Date de contact:

Telefon: 0238/725510

Fax: 0238/714198

Email: general.secretary@cjbuzau.ro , secretar.judet.buzau@gmail.com

 

Declaraţii de avere şi de interese:

03.03.2017

14.06.2016

28.07.2015 (modificată)

12.06.2015
10.06.2014

14.06.2013

21.12.2012