GRIGORE I.
GHEORGHE

Apartenenţă politică: PNL

Data şi locul naşterii: 15 august 1950, Buzău

Studii: Facultatea de Drept

Profesia: jurist

Locul de muncă: Baroul de Avocaţi

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

Declaraţia de avere şi de interese (04.07.2008)