GIURGEA
GHEORGHE

Apartenenţă politică: PD

Data şi locul naşterii: 10 februarie 1941, com. Pīrscov, jud. Buzău

Studii: A.S.E. Bucureşti

Profesia: economist

Locul de muncă: S.C. Panicarma Alb SRL

Membru īn Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţia de avere şi de interese (16.06.2008)