PITIŞ
CORNEL

Apartenenţă politică: PSD

Data şi locul naşterii: 27 noiembrie 1954, Braşov

Studii: Facultatea de silvicultură şi exploatări forestiere

Profesia: inginer

Locul de muncă: Direcţia silvică Buzău

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

Declaraţia de avere şi de interese (30.06.2008)