LUNGU
MARIUS

Apartenenţă politică: PNL

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţia de avere şi de interese (05.06.2008)