GOŞMAN
VICTORIA

Apartenenţă politică: PSD

Data şi locul naşterii: 23 iulie 1961, Buzău

Studii: A.S.E.

Profesia: economist

Locul de muncă: S.C. INTEGRAL S.A.

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţia de avere şi de interese (15.06.2008)