BAŞTURESCU
ION

Apartenenţă politică: PD

Data şi locul naşterii: 1 februarie 1943

Studii:

Profesia:

Locul de muncă:

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

Declaraţia de avere şi de interese (25.06.2008)