BACIU
GABRIEL PAUL

Apartenenţă politică: PSD

Data şi locul naşterii: 01 ianuarie 1946, Buzău

Studii: Facultatea de utilaj tehnologic

Profesia: inginer

Locul de muncă: Şef birou senatorial

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

Declaraţia de avere şi de interese (05.06.2008)