ALECU
VALERIU

Apartenenţă politică: PD

Data şi locul naşterii: 19 martie 1957, com. Smeeni, jud. Buzău

Studii: A.S.E. Bucureşti

Profesia: economist

Locul de muncă: S.C. Agromec S.A. Smeeni

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţia de avere şi de interese (05.06.2008)