TUDOR
MARIANA CARMEN

Data şi locul naşterii: 21 iunie 1967, com. Gălbinaşi, jud. Buzău

 

Studii:

Facultatea de chimie industrială - Universitatea "Gh. Asachi" Iaşi

 

Profesia:

inginer

 

Locul de muncă:

Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa

 

Activitatea politică: membru PNL

 

Membru în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

 

Declaraţia de avere şi de interese (11.07.2008)

Declaraţia de avere şi de interese (12.06.2009)

Declaraţia de avere şi de interese (01.11.2010)

Declaraţia de avere şi de interese (14.06.2011)

Declaraţia de avere şi de interese (14.06.2012, final de mandat)