PITIŞ
CORNEL

Data şi locul naşterii: 27 noiembrie 1954, Braşov

 

Studii:

Facultatea de silvicultură şi exploatări forestiere Braşov

 

Profesia:

inginer

 

Locul de muncă:

Direcţia silvică Buzău

 

Activitatea politică: membru PSD

 

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

Declaraţia de avere şi de interese (30.06.2008)

Declaraţia de avere şi de interese (15.06.2009)

Declaraţia de avere şi de interese (02.11.2010)

Declaraţia de avere şi de interese (03.06.2011)

Declaraţia de avere şi de interese (30.05.2012, final de mandat)