NICU
CRISTIAN COSTEL

Data şi locul naşterii: 24 februarie 1971, oraş Pogoanele, jud. Buzău

 

Studii:

Facultatea de drept - Universitatea Bucureşti

 

Profesia:

avocat

 

Locul de muncă:

Cabinet avocatură - Baroul de avocaţi Buzău

 

Activitatea politică: membru PD-L

 

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

Declaraţia de avere şi de interese (09.07.2008)

Declaraţia de avere (15.06.2009)