ENESCU
LIVIU ADRIAN

Data şi locul naşterii: 20 februarie 1961, com. Băleşti, jud. Vrancea

 

Studii:

Facultatea de zootehnice - Institutul agronomic Timişoara

 

Profesia:

inginer zootehnist

fermier

 

Locul de muncă:

PF Enescu Puieşti, Buzău

 

Activitatea politică: membru PNL

 

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţia de avere şi de interese (09.07.2008)

Declaraţia de avere şi de interese (15.06.2009)

Declaraţia de avere şi de interese (03.11.2010)

Declaraţia de avere şi de interese (15.06.2011)

Declaraţia de avere şi de interese (30.05.2012, final de mandat)