Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

1. Popescu D. Ion - Preşedinte

2. Duţă Bogdan Corin

3. Dobrică Dumitru

4. Pitiş Cornel - Secretar

5. Olariu Vasile

6. Baciu Gabriel Paul

7. Ghinioiu Constantin

 

4 Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărārii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

 

a) analizează şi īntocmeşte rapoarte cu privire la toate proiectele de hotărāre ce urmează a fi trimise spre dezbatere şi adoptare Consiliului judeţean;

b) analizează şi īntocmeşte rapoarte la proiectele de hotărāre privind cooperarea şi asocierea cu persoane juridice romāne şi străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali īn vederea promovării şi realizării unor proiecte de interes public judeţean.

c) colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului judeţean īn vederea fundamentării din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărāre şi a programelor de măsuri care urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării Consiliului judeţean;

d) efectuează studii privind: