Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

1. Bodea Gheorghe - Preşedinte

2. Faifer Ioan - Secretar

3. Podeanu Aurelian

4. Ene Dumitru

5. Barna Mariana

6. Munteanu Mariana Anuţa

7. Istrate Ştefan

 

4 Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

 

a) analizează şi întocmeşte rapoarte la :

b) efectuează verificări şi analize privind dotarea bazei materiale a învăţământului, sănătăţii, culturii, sportive şi de turism şi avansează Consiliului judeţean şi autorităţilor locale implicate propuneri şi, respectiv, recomandări de eliminare a neajunsurilor constatate;

c) participă împreună cu Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică la măsurile de protecţie, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale.