Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură

1. Mocanu Liviu Mihail - Preşedinte

2. Ivaşcu Dănuţ - Secretar

3. David Ştefan

4. Mateeşescu Ioan-Caton

5. Rotaru Eduard

 

4 Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărārii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

 

a) analizează şi īntocmeşte rapoarte privitor la:

b) efectuează studii cu privire la reţeaua de comerţ şi prestări servicii şi prezintă, după caz, Consiliului judeţean sau Consiliilor locale propuneri de dimensionare a acestora sau de īnfiinţare de noi servicii publice şi societăţi comerciale.