Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului īnconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

1.Mocanu Viorel

2. Grigorescu Marcela - Secretar

3. Tudor Mariana Carmen - Preşedinte

4. Ilieş Alina

5. Cīrlan Gheorghe

 

4 Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărārii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

 

a) analizează şi īntocmeşte rapoarte privitor la:

b) analizează gradul de igienizare a localităţilor, calitatea surselor de apă, asigurarea calităţii aerului, modul de colectare şi depozitare a reziduurilor menajere şi industriale şi propune, după caz, Consiliului judeţean sau Consiliilor locale măsuri īn vederea īndepărtării factorilor poluanţi;

c) prezintă propuneri Consiliului judeţean pentru conservarea, restaurarea şi punerea īn valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale de interes judeţean şi măsurile de protejare, conservare şi punerea īn valoare a acestora, īn colaborare cu Comisia pentru activităţi ştiinţifice, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială şi de turism.