Comuna Țintești
Localități componente: Maxenu, Odaia Banului, Pogonele, Țintești
Primăria Țintești:

Adresa:

Țintești, cod 127640

Telefon:

0238-532070

Fax:

0238-532233

E-mail:

primariatintesti@yahoo.com

Website: