Comuna Mânzălești
Localităţi componente: Beșlii; Plavățu; Buștea; Poiana Vîlcului; Cireșu; Satu Vechi; Ghizdita; Trestioara; Gura Bădicului; Valea Cotoarei; Jgheab; Valea Ursului; Mînzălești
Primăria Mânzălești:

Adresa:

Mânzălești, cod 127335

Telefon:

0238-529512 , 0238-529508

Fax:

0238-529512 , 0238-529508

E-mail:

primaria_minzalesti@yahoo.com

Website:

http://www.minzalesti.home.ro/meniu/home.htm

 

 

Obiective turistice:

 • GRUPUL DE LACURI DE LA MELEDIC, lacuri carstosaline, aparute în urma dizolvării și a tasării în zonele de sare. Până în prezent, nu au fost create condiții pentru valorificarea proprietății lui terapeutice;

 • LACUL MELEDIC, lângă Mînzălești, cu apă dulce pe un masiv de sare; în apropierea lui se găsesc izvoare de ape minerale cunoscute încă de la începutul secolului al XIX-lea;

 • 34 PEȘTERI DE SARE (între 25-200 m), cea de-a șasea peșteră fiind cea de-a 2-a peșteră în munte de sare ca lungime din lume (1337 m);

 • FOCUL VIU, monument al naturii, un fenomen natural produs de o continuă emisie de gaze la suprafața solului;

 • PĂDUREA GĂVANA, rezervație naturală (mesteacăn alb și faună diversă: scrumbie, broască țestoasă de uscat, cameleon);     

 • TABĂRA DE SCULPTURĂ ÎN LEMN de la Mînzălești (2001);

 • PIATRA ALBĂ "LA GRUNJ" (Tuful vulcanic atacitic) Mînzălești. Pe un deal împădurit, apa izvoarelor cu o foarte mare concentrație de sare lasă, prin evaporare, interesante eflorescențe;

 • PLATOUL CARSTIC MELEDIC;

 • SFINXUL BUȘTEA;

 • Biserica BuȘtea, cu picturi de Tattarescu (1808);

 • MĂNĂSTIREA GĂVANU, începută în anul 1707, când, în punctul la Lăstuni, în FUNDUL GĂVANULUI, între cele două izvoare, se găsea un lăcaș monahal. Ctitorirea mănăstirii este moșnenească-țărănească. Temeiul și-l pune prin DANIA poienilor din Găvanu și a pădurilor din jurul ei a unui moșnean din linia lui Ignat Beșliu, din moșnenia Mânzălească-Beșliască și anume Moise Ignat Beșliu. Pe atunci episcop de Buzău era Damaschin, mare cărturar și animator al Tiparniței Episcopiei Buzăului;

 • MUZEUL ETNOGRAFIC AL VĂII SLĂNICULUI reprezintă o oglindă fidelă a satului românesc. Acțiunea de colectare a obiectelor a început în anul 1986 de către domnii profesori Cristea Dumitru și înv. Beșliu Valeriu și s-a inaugurat în anul 1998 la festivalul Slănicului.