Comuna Mărgăritești
Localităţi componente: Cîmpulungeanca; Fîntînile; Mărgăritești
Primăria Mărgăritești:

Adresa:

Mărgăritești, cod 127330

Telefon:

0238-457057 , 0238-757150

Fax:

0238-457057

E-mail:

primariamargaritesti@yahoo.com

Website:

http://www.judet-buzau.ro/primariamargaritesti/