Comuna Lopătari
Localităţi componente:

Brebu; Pestrițu; Fundata; Plaiul Nucului; Lopătari; Ploștina; Lerea; Potecu; Luncile; Săreni; Vîrteju

Primăria Lopătari:

Adresa:

Lopătari, cod 127295

Telefon:

0238-510064; 0238-510282

Fax:

0238-510082

E-mail:

com_lopatari@yahoo.com

Website:

http://www.judet-buzau.ro/primarialopatari/ , http://lopatari.3x.ro/

 

 

Obiective turistice:

  • FOCUL VIU - un monument al naturii situat pe teritoriul satului Terca, unde se poate vedea o flacără ridicată la 0,5 m înălțime, un fenomen natural produs de o continuă emisie de gaze la suprafața solului;

  • LACUL MOCIARU, aflat la 2 km de comuna Lopătari, este situat într-un peisaj mirific, pe suprafața acestuia putându-se admira plaurul plutitor;

  • PLATOUL MELEDIC, este situat la 600 m altitudine fiind constituit din argile și gresii de cuvertură pe melasă miecenă salmastră a unui masiv de sare, înconjurată de formația de gresii și șisturi argiloase;

  • ZONA CINEGETICĂ: cerb lopătar, urs, mistreț.