Comuna Blăjani
Localităţi componente:

Blăjani, Sorești

Primăria Blăjani:

Adresa:

Blăjani, cod 127065

Telefon:

0238-510501 , 0238-510758

Fax:

0238-510507

E-mail:

primariablajani@yahoo.com

Website: