Comuna Bisoca
Localităţi componente:

Băltăgari, Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleși, Recea, Sările, Șindrila

Primăria Bisoca:

Adresa:

Bisoca, cod 127055

Telefon:

0238-529841

Fax:

0238-529839

E-mail:

primariabisoca@yahoo.com

Website:

http://bisoca.home.ro , http://www.primariaonline.ro/primarii/Buzau/index.php?menu=2

 

 

Obiective turistice:

  • PĂDUREA "LACURILE" BISOCA, rezervație forestieră;

  • MÂNĂSTIREA POIANA MĂRULUI, ridicată în perioada 1730-1733 de Constantin Vodă Mavrocordat;

  • 13 TRASEE PENTRU PRACTICAREA ESCALADEI, toate pe spituri, cu lungimi cuprinse între 12 și 20 metri. Roca este gresie;

  • 2 ZONE PENTRU PRACTICAREA BOULDERING-ULUI, grupări de bolovani: una în zona lacului pe muchia care se ridică pe partea dreaptă a acestuia, la aproximativ 10 minute de mers (aproximativ 15 bolovani, spectaculoși, mai ales cel numit Creierul), cealaltă grupare este în zona falezelor, unde sunt și traseele de escaladă;

  • CENTRU ETNOGRAFIC ȘI FOLCLORIC, arhitectură și artă populară, obiceiuri, creație, manifestări populare tradiționale. Arhitectură populară - sat cu structuri tradiționale, sate cu case izolate, cătune și gospodării risipite pe văi și dealuri. Case țărănești cu interioare tradiționale. Artă populară - fote negre fără ornament; producerea de instrumente muzicale; prelucrarea artistică a lemnului; prelucrarea metalelor, Obiceiuri populare tradiționale - naștere, nuntă, funerare, calendaristice. Manifestări tradiționale - Cu cântecul și dansul pe plaiuri bisocene