Comuna Amaru
Localități componente: Amaru; Cîmpeni; Dulbanu; Lunca; Scorțeanca; Lacu Sinaia
Primăria Amaru:

Adresa:

Amaru, cod 127005

Telefon:

0238-596842

Fax:

0238-596842

E-mail:

primaria_amaru@yahoo.com

Website:

http://www.primariaamaru.judet-buzau.ro

 

 

Obiective turistice:

LACUL AMARU, lac artificial, cu mineralizare accentuată, lac acoperit cu stuf