Cele 5 comisii de specialitate au atribuţii specifice şi sunt formate numai din consilieri judeţeni.

 

Conform art. 26 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului judeţean Buzău, aprobat prin Hotărārea Consiliului judeţean nr. 85/2008, şedinţele Comisiilor de specialitate nu sunt publice. Comisiile pot hotărī ca la dezbaterile lor să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi mass-media.

 

Fiecare comisie, īn problema discutată, va adopta propriile avize.