Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 01.03.2016)

Componenţa (actualizat la 21.12.2015)

Comisii (actualizat la 29.02.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 22.04.2016)

Şedinţe (actualizat la 22.04.2016)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni (actualizat la 15.03.2016)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău
                     (ultima actualizare: 24.02.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public (Legea nr. 544/2001) (actualizat la 29.02.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 29.02.2016)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 29.02.2016)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 29.02.2016)

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 04.03.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.112/21.04.2016) (actualizat la 27.04.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 22.04.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 27.07.2015)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.11.2015)

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

Instituţii subordonate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Buzău

Teatrul "George Ciprian" Buzău

Muzeul judeţean "Al.I. Odobescu" Buzău

Biblioteca judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Rm.Sărat

Camera Agricolă Judeţeană Buzău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

S.C. DOMENII PREST SERV SRL BUZĂU

S.C. AGROFIT PRO-SERVICII SRL BUZĂU

 

----------------------

Instituţii reorganizate şi comasate în Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 68/2013:

Şcoala populară de arte şi meserii Buzău

Centrul judeţean pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale Buzău

 

 

 

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția Președintelui nr. 112 din 28 aprilie 2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară
miercuri, 4 mai 2016, ora 10:00.

Proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării în ședința extraordinară din 4 mai 2016:

 

1. Modificarea poziției 25 - Spitalul Județean de Urgență Buzău din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015.

(publicat la 28.04.2016)

 

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
pentru atribuirea contractului de prestare Servicii de elaborare Temă de proiectare pentru ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”

Invitația de participare

Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

(publicat la 26.04.2016)

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
pentru atribuirea contractului de prestare Servicii de proiectare pentru elaborare Expertiză Tehnică (E.T.) și Proiect Tehnic, Detalii de execuție, Documentații pentru emitere certificat urbanism, autorizație de construire și avize a lucrării ”Consolidare drum județean DJ 103P, km 25+350, sat Valea Nehoiului, oraș Nehoiu”

Invitația de participare

Caiet de sarcini - Tema de proiectare
Formulare
Model contract

(publicat la 18.04.2016)

 

ANUNȚ

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la compartiment administrare și investiții în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartiment programe naționale pentru infrastructură, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

consilier juridic, clasa I,  gradul profesional debutant la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de dezvoltare regională;

consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartiment relații internaționale, Direcţia de dezvoltare regională;

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare  teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 18 aprilie 2016, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 21 aprilie 2016, ora 1200 – interviul.               

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare + Bibliografie

(publicat la 17.03.2016)

 

Anunţ de participare

 Consiliul Judeţean Buzău invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul activităţi sportive: sport de echipă, sport individual şi sport de masă.

Consiliul Judeţean Buzău

cod fiscal 3662495,

Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48,

tel. 0238/414122,

fax 0238/725507

E-mail: public.relations@buzau.ro

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sportive pe anul 2016 este prevăzuta de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 32/2016 (Anexa 2).

Sursa de finanţare a contractului: bugetul judeţului Buzău pe anul 2016.

Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la 15 decembrie 2016.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău www.cjbuzau.ro – anunţuri publice.

Informaţii şi clarificări cu privire la documente: informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de selecţionare şi evaluare, camera 23, tel. 0238414112 int. 208.

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 20 aprilie 2016, orele 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.

Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de selecţionare şi evaluare, în perioada 21 aprilie – 10 mai 2016.

Anunţ de participare publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  partea a VI-a Nr. 48/10.03.2016.

Anexa 1 - Formular de Cerere de finanțare
  Anexa 2
  Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere

  Anexa 4 - Declarație de parteneriat

 Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

  Anexa 6 - Curricculum Vitae

  Anexa 7 - Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

  Anexa 8 - Formular pentru raportări intermediare şi finale

(publicat la 11.03.2016)

 

 

Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România (ANSPSR), Constanța, organizează în perioada ianuarie - aprilie 2016 cursuri de formare și specializare salvamari.
Detalii

(publicat la 11.12.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 21 aprilie 2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 31 martie 2016

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

- Hotărârea nr. 57/2016 - Hotărârea nr. 78/2016
- Hotărârea nr. 58/2016 - Hotărârea nr. 79/2016
- Hotărârea nr. 59/2016 - Hotărârea nr. 80/2016
- Hotărârea nr. 60/2016 - Hotărârea nr. 81/2016
- Hotărârea nr. 61/2016 - Hotărârea nr. 82/2016
- Hotărârea nr. 62/2016 - Hotărârea nr. 83/2016
- Hotărârea nr. 63/2016 - Hotărârea nr. 84/2016
- Hotărârea nr. 64/2016 - Hotărârea nr. 85/2016
- Hotărârea nr. 65/2016 - Hotărârea nr. 86/2016
- Hotărârea nr. 66/2016 - Hotărârea nr. 87/2016
- Hotărârea nr. 67/2016 - Hotărârea nr. 88/2016
- Hotărârea nr. 68/2016 - Hotărârea nr. 89/2016
- Hotărârea nr. 69/2016 - Hotărârea nr. 90/2016
- Hotărârea nr. 70/2016 - Hotărârea nr. 91/2016
- Hotărârea nr. 71/2016 - Hotărârea nr. 92/2016
- Hotărârea nr. 72/2016 - Hotărârea nr. 93/2016
- Hotărârea nr. 73/2016 - Hotărârea nr. 94/2016
- Hotărârea nr. 74/2016 - Hotărârea nr. 95/2016
- Hotărârea nr. 75/2016 - Hotărârea nr. 96/2016
- Hotărârea nr. 76/2016 - Hotărârea nr. 97/2016
- Hotărârea nr. 77/2016 - Hotărârea nr. 98/2016

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro