Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

Aparatul de specialitate

Organigrama

Statul de funcţii

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

Site Proiect:

PROGRAM DE INTERVENȚII INTEGRATE PENTRU ȘOMERI - CERTITUDINEA UNUI VIITOR DURABIL

  Prezentare proiect

  Detalii înscriere program de intervenții integrate

  Prezentare Power-Point de la evenimentul de lansare a proiectului

  Fotografii de la evenimentul de lansare a proiectului - Buzău

 Stadiul implementării proiectului

 Stadiul derulării procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului

Anunț privind reluarea lansării procedurii achiziție publică ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est” (03.12.2014)

 Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de prestare ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est”

 Exemple de bună practică puse la dispoziție de partenerul transnațional SC TECSEO

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 12.02.2014)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti (ultima actualizare 17.11.2014)

 

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

Echipa de mini fotbal a Consiliului Judeţean Buzău

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2014

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2013

- CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ 2011

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Sunt mândru că sunt buzoian şi că reprezint un judeţ cunoscut pentru locuri frumoase, tradiţii şi personalităţi care au marcat istoria.

Preşedinte:

Marian-Cristinel BÎGIU


 

Număr de vizitatori:
 

free hit counters

 

Calculul rutelor şi distanţelor rutiere între toate oraşele din România sau Europa:

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința ordinară din 19 decembrie 2014:

 

1. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Vasilescu Bogdan.

2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2014 pe cele două secțiuni.

3. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeâean de Cultură și Artă Buzău.

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului Județean ”Al.I. Odobescu” Buzău.

5. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2015.

6. Stabilirea prețurilor medii ale produselșor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2015 la nivelul Județului Buzău.

7. Aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu, aflate în custodia Consiliului Județean Buzău.
8.* Aprobarea costurilor medii lunare și a baremurilor de dotare specifice persoanelor adulte din unitățile de asistență socială.
9.* Aprobarea unor limite maxime de cheltuieli cu bunuri și servicii, precum și a baremurilor de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din instituțiile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
10. Aprobarea alocării suplimentare a unor sume din bugetul propriu al județului Buzău Clubului Sportiv ”Handbal Club Buzău 2012”.
11. Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul ”George Ciprin” Buzău.
12. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
13. Aprobarea modificării nivelului unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Camerei Agricole Județene Buzău.
14. Aprobarea modificării statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău.
15. Reorganizarea Complexului de servicii pentru copilul cu handicap nr.14 Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
16. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Ojasca-Nifon și retur, operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL.
SUPLIMENTARE:
17. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 74.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014
18. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014
3. Desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău care va exercita atribuțiile legale aferente funcției de Președinte al Consiliului Județean Buzău

(*) S-a rectificat titlul față de dispoziția inițială.

 

Pentru ocuparea funcției vacante de ”auditor, clasa I, gradul profesional superior” la Compartimentul Audit Public, concursul este organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Publicăm anunțul ANFP și Ordinul Președintelui ANFP referitoare la acest concurs, spre a fi consultate de candidații la post.

Facem mențiunea că publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a s-a făcut la data de 12.12.2014.

 

 

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ”inspector de specialitate, gradul profesional IA” la Serviciul Cancelarie - Direcția juridică și administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 19 ianuarie 2015, ora 1000 - proba scrisă și în data de 21 ianuarie 2015, ora 1400 - interviul.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 07.01.2015 (inclusiv), la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, salarizare – tel. 0238/414112 – int. 127 sau 134.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografa stabilită

(publicat la 17.12.2014)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al PUZ Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizării Raportului de Mediu pentru PUZ-ul mai sus menţionat cu amplasamentul în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în 11.01.2015 la ora 14,00 la sediul Primăriei Cochirleanca. PUZ-ul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediile A.P.M. Buzău, str. Democraţiei, nr.11 şi CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU, municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, judeţul Buzău, de luni până joi, între orele 08,00 –16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00. Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul A.P.M. Buzău, până la 08.01.2015 (45 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunţ).

(publicat la 03.12.2014)

 

 

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Consiliul judeţean Buzău organizează în perioada 08.01 - 12.01.2015, la sediul din Bd. N. Bălcescu nr.48, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ”referent IA” la Serviciul de informatică

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 03.12.2014 (inclusiv), la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, salarizare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134 sau 127.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, după cum urmează:

- selecția dosarelor: 08.12.2014;

- proba scrisă: 08.01.2015, ora 10:00;

- proba practică: 12.01.2015, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

(publicat la 20.11.2014)

 

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocupare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

- „consilier juridic, clasa I, gradul profesional superiorla Serviciul juridic - contencios;

- „consilier juridic, clasa I, gradul profesional principalla Serviciul juridic - contencios;

- „consilier, clasa I, gradul profesional principalla Biroul administraţie publică şi editare Monitor oficial al judeţului;

- „consilier, clasa I, gradul profesional principal” la compartimentul buget-finanţe;

- „consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Biroul achiziţii publice şi investiţii ;

- „inspector, clasa I, gradul profesional principal” la Biroul achiziţii publice şi investiţii ;

- „consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal” la Biroul achiziţii publice şi investiţii;

- două posturi de „consilier, clasa I, gradul profesional superior” la compartimentul administrarea drumurilor şi podurilor judeţene ;

- „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la compartimentul administrarea drumurilor şi podurilor judeţene ;

- referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superiorla compartimentul administrarea drumurilor şi podurilor judeţene ;

- „consilier, clasa I, gradul profesional principal” la compartimentul siguranţa circulaţiei, asigurarea şi controlul calităţii lucrărilor;

- „inspector, clasa I, gradul profesional debutant” la compartimentul administrarea domeniului public, privat şi asistenţă tehnică lucrări civile;

- „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la compartimentul administrarea domeniului public, privat şi asistenţă tehnică lucrări civile;

- „referent, clasa III, gradul profesional superior” la compartimentul administrarea domeniului public, privat şi asistenţă tehnică lucrări civile;

- „consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Biroul de transport public local;

- „consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Compartimentul strategii, programe, prognoze şi dezvoltare rurală;

- „inspector, clasa I, gradul profesional debutant” la compartiment disciplina în construcţii;

- „inspector, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment disciplina în construcţii;

- „consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Biroul de promovare, dezvoltare a turismului şi agroturismului;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 18 decembrie, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 22 decembrie 2014, ora 1400 – interviul.               

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, salarizare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134 sau 127.

(publicat la 18.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități de Tineret și Sport
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități Cultural-Recreative și Turism
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Educație și Activități Civice
Lista solicitărilor respinse

În vederea încheierii convenţiilor de finanţare nerambursabilă beneficiarii sunt rugaţi să depună
 
Formularul de identificare
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2012 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile judeţului Buzău), la sediul Consiliului Judeţean Buzău, camera 23, parter.

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014


Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014


Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.


Lista traseelor nesolicitate și neatribuite din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 11 decembrie 2014

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 25 noiembrie 2014

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în edinţele Consiliului judeţean Buzău

Şedinţa extraordinară din 11 decembrie 2014
- Hotărârea nr.270/2014 - Hotărârea nr.274/2014
- Hotărârea nr.271/2014 - Hotărârea nr.275/2014
- Hotărârea nr.272/2014 - Hotărârea nr.276/2014
- Hotărârea nr.273/2014  

Şedinţa ordinară din 25 noiembrie 2014
- Hotărârea nr.254/2014 - Hotărârea nr.262/2014
- Hotărârea nr.255/2014 - Hotărârea nr.263/2014
- Hotărârea nr.256/2014 - Hotărârea nr.264/2014
- Hotărârea nr.257/2014 - Hotărârea nr.265/2014
- Hotărârea nr.258/2014 - Hotărârea nr.266/2014
- Hotărârea nr.259/2014 - Hotărârea nr.267/2014
- Hotărârea nr.260/2014 - Hotărârea nr.268/2014
- Hotărârea nr.261/2014 - Hotărârea nr.269/2014

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro