Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 18.11.2015)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 27.07.2015)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.11.2015)

 

Site Proiect:

PROGRAM DE INTERVENȚII INTEGRATE PENTRU ȘOMERI - CERTITUDINEA UNUI VIITOR DURABIL

  Prezentare proiect

  Detalii înscriere program de intervenții integrate

  Prezentare Power-Point de la evenimentul de lansare a proiectului

  Fotografii de la evenimentul de lansare a proiectului - Buzău

 Stadiul implementării proiectului

 Exemple de bună practică puse la dispoziție de partenerul transnațional SC TECSEO

 Stadiul derulării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului (august 2015)

 Raportul de activitate din cadrul proiectului (martie 2015)

 BILANȚ DUPĂ PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE - 30.04.2015

 Anunț referitor la reorganizarea procedurii de achiziție publică de ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est în cadrul proiectului Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369” (publicat la 26.10.2015)

 Anunț referitor la reorganizarea procedurii de achiziție publică de ”Servicii de cazare, masă și transport participanți la vizita de studiu în cadrul proiectului Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil POSDRU/125/5.1/S/126033” (publicat la 21.09.2015)

Relansare concurs ”Construim afaceri durabile pentru viitor” (04.09.2015)

Afișare rezultate finale ale concursului ”Construim afaceri durabile pentru viitor”  (23.09.2015)

Reluare procedură de selecție a dosarelor pentru participanții la vizita de studiu în Italia (15.09.2015)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 30.04.2015)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

Instituţii subordonate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Buzău

Teatrul "George Ciprian" Buzău

Muzeul judeţean "Al.I. Odobescu" Buzău

Biblioteca judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Rm.Sărat

Camera Agricolă Judeţeană Buzău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

S.C. DOMENII PREST SERV SRL BUZĂU

S.C. AGROFIT PRO-SERVICII SRL BUZĂU

 

----------------------

Instituţii reorganizate şi comasate în Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 68/2013:

Şcoala populară de arte şi meserii Buzău

Centrul judeţean pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale Buzău

 

 

 

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția nr. 618/19.11.2015 a Președintelui Consiliul județean a fost convocat în ședință ordinară

vineri 27 noiembrie 2015, ora 0900  

Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015

2. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

3. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Buzău

5. Modificarea și completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2015

6. Modificarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 217/2015 privind alocarea unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României - 2015 și Sărbătorilor de iarnă

7. Modificarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 178/2015 privind aprobarea acordării unor recompense materiale pentru veteranii de război din județul Buzău

8. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean

9. Stabilirea costului mediu lunar pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție specială sau de servicii sociale în cadrul DGASPC Buzău

10. Completarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 229/2015 pentru asumarea responsabilității de asigurare a sustenabilității activității din cadrul proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil” - POSDRU/125/5.1/126033 pe o perioadă de 3 ani de la finalizare

11. Constatarea încetării dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții SA București pentru un teren proprietate publică a Județului Buzău

12. Aprobarea modificării unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

13. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

14. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Culturtă și Artă Buzău

15. Completarea nivelului de școlarizare - învățământ special pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău pentru anul școlar 2015-2016

16. Aprobarea atribuirii liucenței de traseu județean cod 066 - Buzău Autogara XXL - Brătilești operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL

17. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

SUPLIMENTARE

18. Aprobarea completării activităților specifice administrării domeniului public și privat al județului Buzău care fac obiectul gestiunii delegate directe către S.C. ”Domenii Prest Serv” S.R.L. Buzău

19. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Buzău pe anul 2015

(actualizat la 23.11.2015)

 

ANUNŢ

Consiliul judeţean Buzău organizează în perioada 14 – 16.12.2015, la sediul din Bdul N. Bălcescu nr. 48, concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuţie vacante de ,,consilier, gradul profesional IA (pe durată determinată) la compartimentul UIP sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Buzău – Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 04 decembrie 2015 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:

- selecţia dosarelor: 08.12.2015;

- proba scrisă:     14.12.2015, ora 1000;

- proba interviu: 16.12.2015, ora 1400.            Condiţiile de participare la concurs: 

a ) un post de ,, consilier, gradul profesional IA”                 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineria mediului, specializarea ingineria valorificarii deşeurilor; 

cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu certificat/atestat;

cunoştinţe de limba engleză dovedite cu certificat.

b) un post de ,, consilier, gradul profesional IA”                 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare

(publicat la 20.11.2015)

 

ANUNŢ

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 „şef birou” la Biroul achiziţii publice şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 "consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul juridic - contencios,Direcţia juridică şi administraţie publică locală;

 „consilier, clasa I,  gradul profesional superior” la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 „inspector, clasa I, gradul profesional principal” la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii publice, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională;

 „inspector, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment strategii, programe, prognoze şi dezvoltare regională, Direcţia de dezvoltare regională;

 „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

- „consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal;

 „consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Compartimentul promovare şi dezvoltare a turismului.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de  07 decembrie 2015, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 09 decembrie 2015, ora 1400 - interviul.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare

(publicat la 05.11.2015)

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2016 la nivelul Județului Buzău

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2016

 

(publicat la 18.11.2015)

 

Publicăm Lista traseelor neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul etapei de atribuire electronică pentru aceste trasee, calendar însușit de către Agenția pentru Agenda Digitală a României - Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi București.

 

(publicat la 14.09.2015)

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

 Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015


Afișăm alăturat Lista traseelor nesolicitate/neatribuite, suspendate și la care au renunțat operatorii de transport, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul ședinței de atribuire electronică organizată în data de 07.04.2015 pentru atribuirea acestor trasee


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 13 noiembrie 2015

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 11 noiembrie 2015

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 29 octombrie 2015

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 30 septembrie 2015

 

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro