Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 30.04.2015)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

Instituţii subordonate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Buzău

Teatrul "George Ciprian" Buzău

Muzeul judeţean "Al.I. Odobescu" Buzău

Biblioteca judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Rm.Sărat

Camera Agricolă Judeţeană Buzău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

S.C. DOMENII PREST SERV SRL BUZĂU

S.C. AGROFIT PRO-SERVICII SRL BUZĂU

 

----------------------

Instituţii reorganizate şi comasate în Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 68/2013:

Şcoala populară de arte şi meserii Buzău

Centrul judeţean pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale Buzău

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința ordinară din 30 iulie 2015:

1. Eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Romanescu Cristinel.

2. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2015 pe cele două secţiuni;

3. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5. Rectificarea  a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului judeţean Buzău;

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului “George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău ;

8. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

9. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015;

10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

11. Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;

12. Aprobarea modificării nivelului unui post de execuţie contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău ;

13. Aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău;

15. Aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni din cadrul  Consiliului Judeţean Buzău ;

16. Aprobarea Politicii tarifare 2015/2016 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău;

17. Modificarea poziţiei 8510 din Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Buzău;

18. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău;

19. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău;

20. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al evenimentului cultural „Tabăra de Sculptură Măgura - 45 de ani de la prima ediţie”;

21. Stabilirea unor măsuri în implementarea proiectului „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgentă – SAVE”, Cod SMIS 55002;

22. Aprobarea Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Asociaţia ,,Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale” (CRIPS ) Bucureşti;

23. Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Societatea INSOFT Development & Consulting S.R.L. Bucureşti;

24. Încetarea numirii temporare a doamnei IUGA ALINA în funcţia de Director General Adjunct Asistenţă Socială al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

25. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului VINTILESCU-BELCIUG ADRIAN;

26. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General Adjunct Economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei COJOCEA MIHAELA;

27. Aprobarea unor protocoale de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi parteneri instituţionali pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48373 şi 48379;

28. Aprobarea Protocolului de parteneriat  între Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă (APDD) - Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) pentru  derularea proiectului „Guvernare incluzivă”;

29. Numirea temporară a domnului David Ştefan în funcţia de director general adjunct asistenţă socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

(publicat la 23.07.2015)

 

Consiliul Județean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală:
- șef serviciu - Serviciul Cancelarie
- inspector de specialitate, IA - Compartimentul Informare, Relații Publice și Secretariat, A.T.O.P.
Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, b-dul. N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 17 august 2015, ora 10:00 - proba scrisă și în data de 19 august 2015, ora 14:00 - interviul.
Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 06 august 2015 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane și Management Unități Sanitare - Consiliul județean Buzău.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane și Management Unități Sanitare - tel. 0238-713697 sau 0238-414112 int. 134.

Condiții de participare + Bibliografie


(publicat la 24.07.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocupare a unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;

„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;

„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;

„inspector, clasa I, gradul profesional debutant” la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul de informatică, Direcţia economică;

„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul de informatică, Direcţia economică;

„consilier, clasa I,  gradul profesional superior”două posturi la compartimentul administrare şi investiţii în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I,  gradul profesional principal”două posturi la compartimentul programe naţionale pentru infrastructură, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„referent de specialitate, clasa II,  gradul profesional superior” la   compartimentul programe naţionale pentru infrastructură, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I,  gradul profesional asistent” la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;                    

„şef birou” la Biroul achiziţii publice şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I,  gradul profesional superior” la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte; Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Biroul achiziţii publice şi contracte , compartimentul achiziţii publice, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională;

„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională;

„consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională;

„consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare  teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

„consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la compartimentul disciplina în construcţii, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare;

,,consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul resurse umane şi management unităţi  sanitare;

,,consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Compartimentul promovare şi dezvoltare  a  turismului.      

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 25 august 2015, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 27 august 2015, ora 1400 – interviul.               

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare + Bibliografie


(publicat la 24.07.2015)

 

 

 

 

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în dezvoltarea economico-socială a județului, aduce la cunoștință publică faptul că a fost elaborat proiectul
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PLANUL DE ACȚIUNI ALE JUDEȚULUI BUZĂU 2014-2020:
Partea 1 Partea 2 Partea 3

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul Strategiei de Dezvoltare Durabilă și Planul de Acțiuni ale Județului Buzău 2014-2020, care poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Buzău sau la sediul autorității - Direcția de Dezvoltare Regională.
Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris, pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, până la 11.04.2015.

(actualizat la 23.03.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015


Afișăm alăturat Lista traseelor nesolicitate/neatribuite, suspendate și la care au renunțat operatorii de transport, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul ședinței de atribuire electronică organizată în data de 07.04.2015 pentru atribuirea acestor trasee


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 30 iunie 2015

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 11 iunie 2015

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

 

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro