Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

Site Proiect:

PROGRAM DE INTERVENȚII INTEGRATE PENTRU ȘOMERI - CERTITUDINEA UNUI VIITOR DURABIL

  Prezentare proiect

  Detalii înscriere program de intervenții integrate

  Prezentare Power-Point de la evenimentul de lansare a proiectului

  Fotografii de la evenimentul de lansare a proiectului - Buzău

 Stadiul implementării proiectului

 Exemple de bună practică puse la dispoziție de partenerul transnațional SC TECSEO

 Stadiul derulării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului (august 2015)

 Raportul de activitate din cadrul proiectului (martie 2015)

 BILANȚ DUPĂ PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE - 30.04.2015

 Anunț referitor la reorganizarea procedurii de achiziție publică de ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est n cadrul proiectului Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369” (publicat la 08.10.2015)

 Anunț referitor la reorganizarea procedurii de achiziție publică de ”Servicii de cazare, masă și transport participanți la vizita de studiu în cadrul proiectului Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil POSDRU/125/5.1/S/126033” (publicat la 21.09.2015)

Relansare concurs ”Construim afaceri durabile pentru viitor” (04.09.2015)

Afișare rezultate finale ale concursului ”Construim afaceri durabile pentru viitor”  (23.09.2015)

Reluare procedură de selecție a dosarelor pentru participanții la vizita de studiu în Italia (15.09.2015)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 30.04.2015)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

Instituţii subordonate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Buzău

Teatrul "George Ciprian" Buzău

Muzeul judeţean "Al.I. Odobescu" Buzău

Biblioteca judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Rm.Sărat

Camera Agricolă Judeţeană Buzău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

S.C. DOMENII PREST SERV SRL BUZĂU

S.C. AGROFIT PRO-SERVICII SRL BUZĂU

 

----------------------

Instituţii reorganizate şi comasate în Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 68/2013:

Şcoala populară de arte şi meserii Buzău

Centrul judeţean pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale Buzău

 

 

 

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința ordinară din 30 septembrie 2015:

 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 14/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2014;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

4. Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019;

5. Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019;

6. Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2015;

7. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2016;

8. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2016;

9. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Buzău în anul 2016;

10. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău;

11. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

12. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Bâsceanu Marius-Mihail;

13. Reorganizarea Complexului de servicii comunitare Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

14. Trecerea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

15. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Consiliul Local Vernești, Școala Gimnazială Cîndești, comuna Vernești și Asociația Ovidiu.ro în vederea implementării proiectului ”Fiecare copil în grădiniță”;

16. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Fundația pentru Tineret Buzău ca și coorganizator a două manifestări culturale;

17. Completarea Consiliilor de Administrație ale Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Rm. Sărat cu încă un reprezentant al Consiliului Județean Buzău;

18. Aprobarea prelungirii perioadei de implementare, actualizarea bugetului și a Acordului de parteneriat cu privire la proiectul POSDRU/125/5.1/S/126033 ”Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil”, Cod SMIS 51369”;

19. Achiziționarea de către Județul Buzău a cotei părți din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, județul Buzău;

20. Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău;

21. Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului - teren proprietate privată, situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 14, județul Buzău;

22. Inițierea de către Consiliul Județean Buzău a demersurilor legale de anulare a Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” nr. 17 și 18 din 30.06.2015.

 

(actualizat la 30.09.2015)

 

Publicăm Lista traseelor neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul etapei de atribuire electronică pentru aceste trasee, calendar însușit de către Agenția pentru Agenda Digitală a României - Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi București.

 

(publicat la 14.09.2015)

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015


Afișăm alăturat Lista traseelor nesolicitate/neatribuite, suspendate și la care au renunțat operatorii de transport, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul ședinței de atribuire electronică organizată în data de 07.04.2015 pentru atribuirea acestor trasee


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 30 septembrie 2015

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 24 septembrie 2015

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 31 august 2015

 

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

- Hotărârea nr.137/2015 - Hotărârea nr.151/2015
- Hotărârea nr.138/2015 - Hotărârea nr.152/2015*
- Hotărârea nr.139/2015 - Hotărârea nr.153/2015
- Hotărârea nr.140/2015 - Hotărârea nr.154/2015
- Hotărârea nr.141/2015 - Hotărârea nr.155/2015
- Hotărârea nr.142/2015 - Hotărârea nr.156/2015
- Hotărârea nr.143/2015 - Hotărârea nr.157/2015
- Hotărârea nr.144/2015 - Hotărârea nr.158/2015
- Hotărârea nr.145/2015 - Hotărârea nr.159/2015
- Hotărârea nr.146/2015 - Hotărârea nr.160/2015
- Hotărârea nr.147/2015 - Hotărârea nr.161/2015
- Hotărârea nr.148/2015 - Hotărârea nr.162/2015
- Hotărârea nr.149/2015 - Hotărârea nr.163/2015
- Hotărârea nr.150/2015 - Hotărârea nr.164/2015
* Notă pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la H.C.J. Buzău nr. 152/2015

 

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro