Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 27.06.2016)

Componenţa (actualizat la 27.06.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 03.10.2016)

Şedinţe (actualizat la 03.10.2016)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni (actualizat la 15.03.2016)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 19.07.2016)

Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată) (actualizat la 28.07.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 28.07.2016)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 29.02.2016)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 29.02.2016)

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 04.08.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Buget local detaliat (actualizat la 27.09.2016)

Raport de execuție bugetară (actualizat la 27.09.2016)

Bilanț trimestrul 2 - 2016 (actualizat la 27.09.2016)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul instituției (actualizat la 13.10.2016)

-----------------------------------------

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.112/21.04.2016) (actualizat la 27.04.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 24.08.2016)

 

 

 

 

 
InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro


Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția Președintelui nr.401/20.10.2016, Consiliul Județean Buzău a fost convocat în
ședință ordinară
joi, 27 octombrie 2016, ora 09:00.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 octombrie 2016:

 

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2016 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al teatrului ”George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea a IV-a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău

8. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României - 2016 și Sărbătorilor de iarnă

9. Aprobarea Metodologiei de alocare și plată a sumelor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special

10. Aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Proiect tehnic, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău - etapa I - Modernizare și extindere bloc operator, strada Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Județului Buzău (Consiliului Județean Buzău)

11. Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”

12. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat

* AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat

13. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău și a înlocuitorilor acestuia în adunările generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială - Județul Buzău este membru fondator/asociat

14. Numirea Consiliului director al Fundației ”COMMUNITAS BUZĂU”

15. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău

16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

17. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău

18. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău

19. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău

20. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Buzău - formă actualizată

21. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău - formă actualizată

22. Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2016 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council

23. Aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.48/25 februarie 2016

24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 011, Buzău Autogara Sud - Movila Banului, operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL

25. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 074, Buzău Autogara XXL - Haleș, operatorului de transport SC FAM INVEST SRL

26. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 131, Nehoiu - Buzău Autogara XXL, operatorului de transport SC GANEA TRANSCOM SRL

27. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare - Rm. Sărat și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL

28. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca - Buzău și retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL

29. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă - Buzău și retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL

30. Modificarea contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău

31. Modificarea statului de funcții al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

SUPLIMENTAR:

- Validarea mandatului de consilier județean al domnului ENESCU LIVIU-ADRIAN

- Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2015-2016, precum și profesorilor coordonatori

 

(actualizat la 27.10.2016)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Anunţă:

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare şi investiţii în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional superior la compartimentul administrare şi investiţii în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional debutant la compartimentul administrare şi investiţii în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional superior la compartimentul investiţii edilitare, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional superior la Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional debutant la Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 consilier, clasa I,  gradul profesional principal la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;

 inspector, clasa I,  gradul profesional asistent la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

 consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare;

 consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul promovare şi dezvoltare a turismului.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 31 octombrie 2016, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 03 noiembrie 2016, ora 1400 – interviul.               

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

 

 

(publicat la 28.09.2016)

 

În perioada septembrie-noiembrie 2016 se desfășoară proiectul cultural ”Tele-City”, organizat de Teatrul ”George Ciprian” și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul presupune realizarea unor performance-uri telematice participative de către elevi de liceu de la Colegiul Național ”B.P. Hasdeu” Buzău, Colegiul Național Iași, Colegiul Național ”Andrei Șaguna” Brașov și Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila.

Îi puteți urmări pe pagina de Facebook Tele-City https://www.facebook.com/telecitybuzau/?fref=ts, precum și pe pagina web a proiectului http://www.teatrulgeorgeciprian.ro/teatru/proiecte/.

 

(actualizat la 18.10.2016)

 

Anunțurile pentru informarea publicului privind P.U.Z. - Restaurarea, conservarea și modernizarea Centrului Turistic și Cultural de Interes Regional, situat în municipiulk Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr. 40, județul Buzău (fostrul Spital ”I.C. Brătianu”)

și

Faza elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul "Restaurarea, conservarea şi modernizarea Centrului Turistic şi Cultural de interes Regional" situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fostul spital I.C. Brătianu)

 

(actualizat la 03.10.2016)

 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul ”Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale” propus a fi implementat la nivel național care nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, pentru localitățile enumerate în documentul anexat. 

ANUNȚ PUBLIC

 

(actualizat la 05.10.2016)

 

 

Procedură de selecție colaboratori în cadrul proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”,
POR 2014-2020

 

Dezbatere publică - Anunț de intenție

Documentație procedură de selectare colaboratori

Anexe

(publicat la 14.09.2016)

 

(publicat la 21.09.2016)

 

Nota privind finalizarea procedurii de selecție

 

(publicat la 23.09.2016)

 

British Council România în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău organizează în data de 5 noiembrie 2016, la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, un seminar gratuit pentru profesorii de limba engleză care pregătesc elevi pentru examenul Cambridge Advanced.

Înscrierile se fac pe adresa de e-mail diana.nicoara_exams@yahoo.com până în data de 24.10.2016.

(publicat la 10.10.2016)

--------------------------------------------

Stimați buzoieni,

Vă anunțăm că puteți obține informații legate de examenele Cambridge English în fiecare luni și miercuri, între orele 15:00 și 17:00 la sala Eurofocus, din cadrul Consiliului Județean Buzău.

Reprezentantul Centrului de Examinare este d-na Nicoară Diana Valentina (tel. 0723-430.982). De asemenea, puteți trimite întrebările dumneavoastră și la adresa de e-mail diana.nicoara_exams@yahoo.com.

Petre Emanoil Neagu

Președintele Consiliului Județean Buzău

(publicat la 09.09.2016)

 

 

 

 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională face cunoscută existența platformei ”Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” - IMM, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platformă care oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor.

Anexa - Servicii existente pe platformă

(publicat la 11.07.2016)

 

Consiliul Judeţean Buzău a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, privind Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-2020”.

  Etapa consultării publice are loc în perioada 31 august-11 octombrie 2016.

    

Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-2020” poate fi studiată la sediul Consiliului Judeţean Buzău, zilnic la birourile 2 şi 58 între orele 8-14 şi la adresa de internet www.cjbuzau.ro la rubrica „Anunţuri Publice”.

    

Persoanele interesate pot trimite observaţiile, punctele de vedere prin e-mail la adresa: cjbuzau@cjbuzau.ro , prin fax la numărul: 0238725507,  prin poştă pe  adresa Consiliul Judeţean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48, cod 120260, sau pot înregistra adrese aduse la Biroul Registratură, camera 10, până la data de 11 octombrie 2016.

(publicat la 31.08.2016)

 

 

Listele beneficiarilor de sume cu titlu de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005:

Anexa 1 - Promovarea sportului de echipă

Anexa 2 - Promovarea sportului individual

Anexa 3 - Promovarea sportului de masă

Anexa 4 - Proiecte respinse

(publicat la 12.05.2016)

 

 

 

Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România (ANSPSR), Constanța, organizează în perioada ianuarie - aprilie 2016 cursuri de formare și specializare salvamari.
Detalii

(publicat la 11.12.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 29 septembrie 2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 17 august 2016

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro