Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 27.06.2016)

Componenţa (actualizat la 27.06.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 28.06.2016)

Şedinţe (actualizat la 29.06.2016)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni (actualizat la 15.03.2016)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 19.07.2016)

Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public (Legea nr. 544/2001) (actualizat la 29.02.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 29.02.2016)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 29.02.2016)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 29.02.2016)

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 04.03.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.112/21.04.2016) (actualizat la 27.04.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 22.04.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 27.07.2015)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

 

 

 

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

 

Prin Dispoziția nr. 282/20.07.2016 a Președintelui se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință ordinară

joi, 28 iulie 2016, ora 0900

 

Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării sunt:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2016 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian ” Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău

7. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

8. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean

9. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special

10. Numirea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău

11. Numirea Consiliului de Administrație al Spitalul Județean de Urgență Buzău

12. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a SC ”Compania de Apă” SA Buzău

13. Revocarea, la cerere, a domnului Ghiveciu Adrian-Iulian din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău și desemnarea unui nou reprezentant

14. Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

15. Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

16. Aprobarea Acordului de cooperare între Județul Buzău - România și Raionul Dubăsari - Republica Moldova

17. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene și Școala ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău

18. Aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Județean Buzău și British Council

19. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al proiectului ”ECO TRAVEL - TINERI PENTRU ROMÂNIA” - Ediția a II-a, 2016

20. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în calitate de coorganizator, la manifestările organizate de Fundația ”Mareșal Alexandru Averescu” dedicate centenarului înființării Armatei a 2-a

21. Modificarea pozițiilor nr. 51 și nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău

22. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de Filială a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poștei nr. 1

23. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău a DC 44 - DN1B - Șarânga - Câlțești, km. 0+000 - 6+200

24. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuție din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

25. Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

26. Aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrrului ”George Ciprian” Buzău

27. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău

28. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 006 Buzău Autogara Sud - Merei - Năieni operatorului de transport SC NCA&Lascu Transport SRL

29. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni de emitere a licenței de traseu, pe traseul nr. 2, Buzău, Gară CFR - Săpoca, pod Mătești

30. Aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv al SC ”DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, precum și ale organigramei și statului de funcții ale societății

NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI:

- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2016

- Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată)

 

SUPLIMENTAR:

31. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Buzău în Comisia pentru Protecția Copilului Buzău

(actualizat la 25.07.2016)

 

 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională face cunoscută existența platformei ”Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” - IMM, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platformă care oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor.

Anexa - Servicii existente pe platformă

(publicat la 11.07.2016)

 

 

Listele beneficiarilor de sume cu titlu de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005:

Anexa 1 - Promovarea sportului de echipă

Anexa 2 - Promovarea sportului individual

Anexa 3 - Promovarea sportului de masă

Anexa 4 - Proiecte respinse

(publicat la 12.05.2016)

 

 

 

Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România (ANSPSR), Constanța, organizează în perioada ianuarie - aprilie 2016 cursuri de formare și specializare salvamari.
Detalii

(publicat la 11.12.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 28 iunie 2016

Proces-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean din 22 iunie 2016

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro