Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

Aparatul de specialitate

Organigrama

Statul de funcţii

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 12.02.2014)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti (ultima actualizare 10.04.2014)

 

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

Echipa de mini fotbal a Consiliului Judeţean Buzău

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2014

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2013

- CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ 2011

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Sunt mândru că sunt buzoian şi că reprezint un judeţ cunoscut pentru locuri frumoase, tradiţii şi personalităţi care au marcat istoria.

Preşedinte:

Marian-Cristinel BÎGIU


 

Număr de vizitatori:
 

free hit counters

 

Calculul rutelor şi distanţelor rutiere între toate oraşele din România sau Europa:

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția nr. 286/23.10.2014 a Președintelui Consiliul Județeaan Buzău este convocat în ședință ordinară
joi, 30 octombrie 2014, ora 0900

 

Proiectele de hotărâri ce vor fi puse în discuție:

 1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2014 pe cele două secțiuni

 2. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

 3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului Județean ”Al.I. Odobescu” Buzău

 6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 7. Aprobarea modificării unor poziții și respectiv completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău în 2014

 8. Aprobarea formei actualizate a cererii de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 203H km.0+000 – 16+000 Rm. Sărat – Buda, județul Buzău” promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 2

 9. Aprobarea alocării suplimentare a unor sume din bugetul propriu al județului Buzău, Clubului Sportiv ”Handbal Club Buzău 2012”

 10. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2014 și Sărbătorilor de iarnă

 11. Darea în administrare a imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 50 unor instituții de cultură de interes județean

 12. Punerea la dispoziția proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău” a terenului pentru realizarea noilor investiții aferente acestuia

 13. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului a suprafeței de teren de 5,2 km aparținând DJ 203A

 14. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

 15. Eliberarea din funcția de director/manager al Muzeului Județean ”Al.I. Odobescu” Buzău a domnului Matei Sebastian-Florin

 16. Numirea temporară în funcția de conducere de director al Muzeului Județean ”Al.I. Odobescu” Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu-Florin

 17. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

 18. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

 19. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Buzău

 20. Aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 21. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 058 – Buzău Autogara XXL – Săpoca – Glodu Petcari operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL

 22. Înlocuirea vehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Buzău-Boboc și retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL

 23. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Merei și retur operatorului de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC

 24. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Inspectoratul Județean de Poliție și Poliția municipiului Buzău

 25. Completarea Consiliilor de Administrație ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău și Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău cu încă un reprezentant al Consiliului Județean Buzău

 26. Desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Buzău în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 27. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Măntoiu Ion și declararea ca vacant a unui mandat

 28. SUPLIMENTAR: Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2014 

Notă privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de la pozițiile 9 și 20 

 

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocupare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău după cum urmează:

,,consilier, clasa I, grad profesional superior”, la Compartimentul buget-finanțe;

,,consilier, clasa I, gradul profesional principal”, la Serviciul contabilitate financiar;

,,consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul managementul proiectelor;

,,consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la Serviciul managementul proiectelor;

,,consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la Serviciul urbanism, autorizări și planificare teritorială;

,,consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul de Informatică.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 24 noiembrie ora 1000 – proba scrisă şi în data de 26 noiembrie 2014 ora 1400 – interviul.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, salarizare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134 sau 127.
                                         (publicat la 23.10.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

Consiliul judeţean Buzău organizează în perioada 10.11 - 12.11.2014, la sediul din Bdul N. Bălcescu nr. 48, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de șofer I la Serviciul administrativ și protocol - Direcția economică.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 10.10.2014 (inclusiv), la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, salarizare - tel 0238/713697; 0238/414112 - int.134 sau 127.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

- selecția dosarelor: 15.10.2014;

- proba scrisă și practică: 10.11.2014, ora 10:00;

- proba interviu: 12.11.2014, ora 15:00.


Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită.

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, titular al P.U.Z. ”Depozit ecologic pentru deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare și stație de sortare a deșeurilor, comuna Cochirleanca, județul Buzău”, extravilan sat Roșioru, com. Cochirleanca, jud. Buzău, anunță publicul interesaat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău, în vederea obținerii avizului de mediu.

Informațiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației nr. 11, în zilele lucrătoare, de luni-vineri între orele 08.00 - 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț. 

 

Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități de Tineret și Sport
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități Cultural-Recreative și Turism
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Educație și Activități Civice
Lista solicitărilor respinse

În vederea încheierii convenţiilor de finanţare nerambursabilă beneficiarii sunt rugaţi să depună
 
Formularul de identificare
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2012 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile judeţului Buzău), la sediul Consiliului Judeţean Buzău, camera 23, parter.

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

Fundația pentru o societate deschisă a lansat competiția ”Serendino - Unde dai și unde crapă!”, cu premii și finanțări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA, în cadrul programului ”SEn - The Social Entreprise”, ce susține inovația în domeniul antreprenoriatului social. 
Materialul de prezentare a proiectului

 

 

Alte informaţii

Informaţii referitoare la Ajutoarele de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri transmise de SC CENTRUL DE STUDII ŞI CERCETĂRI SRL

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al proiectului "Reabilitare DJ 203H, km 0+000 - 16+000 Rm. Sărat - Buda", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în municipiul Rm. Sărat, comuna Topliceni şi comuna Buda, judeţul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din Buzău, str. Democraţiei nr. 11, judeţul Buzău, în zilele de luni - vineri, între orele 08:00-16:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbuzau.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.


CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău: se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul mai sus menţionat, propus a fi amplasat în judeţul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din Buzău, str. Democraţiei nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.05.2013.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014


Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014


Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.
Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.


Lista traseelor nesolicitate și neatribuite din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

 

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 15 octombrie 2014

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 30 septembrie 2014

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în şedinţele Consiliului judeţean Buzău
 

Şedinţa ordinară din 30 septembrie 2014
- Hotărârea nr.190/2014 - Hotărârea nr.205/2014
- Hotărârea nr.191/2014 - Hotărârea nr.206/2014
- Hotărârea nr.192/2014 - Hotărârea nr.207/2014
- Hotărârea nr.193/2014 - Hotărârea nr.208/2014
- Hotărârea nr.194/2014 - Hotărârea nr.209/2014
- Hotărârea nr.195/2014 - Hotărârea nr.210/2014
- Hotărârea nr.196/2014 - Hotărârea nr.211/2014
- Hotărârea nr.197/2014 - Hotărârea nr.212/2014
- Hotărârea nr.198/2014 - Hotărârea nr.213/2014
- Hotărârea nr.199/2014 - Hotărârea nr.214/2014
- Hotărârea nr.200/2014 - Hotărârea nr.215/2014
- Hotărârea nr.201/2014 - Hotărârea nr.216/2014
- Hotărârea nr.202/2014 - Hotărârea nr.217/2014
- Hotărârea nr.203/2014 - Hotărârea nr.218/2014
- Hotărârea nr.204/2014 -

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro